Автор: | 04/09/2013

 

Погоджено

 

Затверджено

Голова управління

з питань молоді та спорту

Дніпропетровської

Облдержадміністрації

 

рішенням Ради Дніпропетровської обласної федерації пауерліфтингу

__________          С.Г.Кесь

   

18 ” вересня 2006 р.

 

Від ” 15 ” вересня 2006 р.

     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПАУЕРЛІФТИНГУ

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.      Положення про Дисциплінарний комітет (далі Положення) визначає процедуру розгляду питань і винесення рішень.

2.      Положення розроблено на основі Статуту і регламентуючих документів ДОФП ФПУ, EPF, IPF та чинного законодавства України. Положення визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, що відносяться до компетенції ДК.

3.      Мета Положення – визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень з питань порушення Статуту ДОФП, дисциплінарних правил ДОФП і регламентів змагань, що проводяться під егідою ДОФП на основі створення організаційних, правових засад і сфери повноважень юридичних органів ДОФП відповідно до вимог Статуту ДОФП.

4.      Завдання Положення – провести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення норм діючих регламентуючих документів ДОФП у відповідність вимогам ФПУ, EPF, IPF та чинного Законодавства України.

Розділ 2. Юридичні органи ДОФП.

Стаття 1. Визначення.

1.    Юридичними органами ДОФП є: Дисциплінарний комітет (далі ДК), Рада ДОФП – як апеляційний орган.

2.    ДК є постійним робочим органом ДОФП.

3.    ДК є незалежним. Його члени діють в рамках визначених Статутом, іншими регламентуючими документами ДОФП, цього Положення і згідно зі своєю совістю.

4.    Члени ДК обираються Радою ДОФП.

5.    ДК приймає рішення простою більшістю голосів.

6.    Члени ДК зобов’язані дотримуватись конфіденційності.

Стаття 2. Склад ДК.

1.    Члени ДК обираються Радою ДОФП терміном на 4 роки і підзвітні тільки Раді.

2.    Голова ДК обовязково повинен бути членом Ради ДОФП.

3.    Голову ДК обирає Рада ДОФП. Членів ДК обирає й виносе на розгляд і затвердження Ради ДОФП Голова ДК.

4.    Як правило, ДК приймає рішення в присутності всіх його членів. Кворум для прийняття рішень – 3 члени ДК, у тому числі Голова, або його заступник.

Розділ 3. Повноваження ДК.

Стаття 3. Повноваження ДК.

1.      Юрисдикція та діяльність ДК визначається Статутом ДОФП та цим регламентом.

2.      ДК розглядає питання щодо порушень, вчинених членами ДОФП, Статуту та інших регламентуючих документів.

3.      ДК може застосовувати санкції та дисциплінарні міри до будь-якого колективного або індивідуального члена ДОФП.

4.      У разі необхідності ДК може звернутися для отримання інформації до будь-якого Комітету, комісій, структурного підрозділу ДОФП або органів, що мають відношення до розгляду питань.

Розділ 4. Основні положення, процедура.

Стаття 4. Скликання та представництво.

1.    Голова скликає засідання ДК.

2.    Голова або його заступник веде засідання.

3.    Як правило, засідання проводиться в офісі ДОФП.

4.    Присутність на засіданні Голови або заступника є обов’язковою умовою.

5.    Секретар ДК веде справи, протоколи засідань.

6.    На засідання можуть бути запрошені представники колективних членів ДОФП, спортсмени, тренери, спеціалісти, офіційні особи.

7.    На засіданні ДК ДОФП можуть бути присутні Президент ДОФП та один з Віце-президентів ДОФП або секретар ДОФП.

Стаття 5. Процедура розгляду питань.

1.    Підготовку питань, які надійшли до ДК, проводить один з його членів за дорученням Голови Комітету.

2.    У процесі розгляду питань ДК може вдатися до консультацій та висновків експертів, дотримуючись конфіденційності.

3.    Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь-якого дисциплінарного порушення, Голова ДК приймає рішення про припинення розслідування, про що інформує зацікавлені сторони та Президента ДОФП.

4.    Розглянуті питання оформляються Протоколом засідання до якого додаються використані матеріали.

5.    Матеріали можуть бути відправлені на додаткове розслідування за рішенням ДК.

6.    Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носить конфіденційний характер і розголосу не підлягають.

Стаття 6. Засідання ДК.

1.    Слухання проводяться за заявою, що представлена у письмовій формі.

2.    Зацікавленні сторони сповіщаються ще до дати проведення засідання.

3.    ДК з’ясовує обставини справи на підставі наданих документів. При необхідності ДК може вимагати додаткові документи.

4.    ДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.

5.    За підсумками розгляду питань ДК приймає рішення.

6.    Усі зацікавлені сторони письмово повідомляються про прийняті рішення.

7.    При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість подання апеляції у десятиденний термін у Раду ДОФП.

Стаття 7. Фінансові витрати.

Фінансові витрати на проведення засідань ДК відшкодовуються програвшою стороною. ДК не несе витрат по відрядженню зацікавлених осіб.

Розділ 5. Розгляд апеляцій. Процедура.

Стаття 8. Розгляд апеляцій.

1.    Розгляд апеляцій на рішення ДК відноситься до юрисдикції Ради ДОФП.

2.    Допускається апеляція на рішення, прийняті ДК, за винятком випадків:

а) попередження;

б) суворого попередження;

в) обов’язкового грошового внеску в сумі до 400 у.о. включно;

г) відсторонення посадових та офіційних осіб від виконання обов’язків на один місяць.

3.    Подання апеляцій не призупиняє рішення ДК, за винятком апеляцій з фінансових питань.

4.    Подавати апеляцію мають право тільки зацікавлені сторони.

5.    Районна або міська організація ДОФП або клуб не можуть самостійно подавати апеляцію, якщо питання стосується її спортсмена чи офіційної особи.

6.    При розгляді апеляції рішення ДК представляє один з його членів.

7.    Рада ДОФП ухвалює рішення про прийняття справи до свого впровадження тільки після перерахування юридичною особою грошового внеску в сумі 200 у.о., фізичною особою – в сумі 100 у.о. на п/р ДОФП.

8.    Якщо Рада ДОФП приймає рішення на користь сторони, яка подала апеляцію – грошовий внесок повертається.

9.    До апеляційної заяви додаються:

а) письмове обґрунтування;

б)письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в апеляційній заяві;

в) підтвердження перерахування грошового внеску.

Стаття 9. Процедура.

1.    Після надходження апеляції, Рада ДОФП в семиденний термін повідомляє зацікавленні сторони про призначену дату засідання Ради ДОФП.

2.    Тільки запрошені особи можуть бути присутніми на засіданні Ради ДОФП.

3.    Рада ДОФП може проводити засідання й ухвалювати рішення без запрошення зацікавлених сторін.

4.    Рада ДОФП може запросити додаткові документи.

5.    Рада ДОФП може викликати додаткових свідків, експертів.

6.    У рамках апеляції Рада ДОФП проводить розслідування фактів і юридичних підстав для прийняття рішення.

7.    Обговорення питань Рада ДОФП веде за закритими дверима. Члени Ради ДОФП повинні дотримуватись конфіденційності як до, так і після прийняття остаточного рішення.

8.    Рішення, прийняте Радою ДОФП може підтверджувати або змінювати рішення ДК.

9.    Рішення Ради ДОФП у п’ятиденний термін направляється зацікавленим сторонам.

10.          Рада ДОФП може повернути справу до ДК на доопрацювання.

11.          Рішення Ради ДОФП є остаточним і набуває чинності негайно.

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПАУЕРЛІФТИНГУ.

 

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.    Дисциплінарні Правила Дніпропетровської обласної Федерації пауерліфтингу (далі – правила) розроблені на основі Статутів та регламентуючих документів IPF, EPF, ФПУ та ДОФП. Правила служать досягненню Статутних цілей та визначають норми відповідальності за порушення вимог регламентів чемпіонатів, першостей і Кубків Дніпропетровської області з пауерліфтингу, що проводяться під егідою ДОФП , ФПУ, EPF, IPF (далі – регламентів).

2.    Дія Правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.

3.    При розгляді юридичним органом ДОФП (ДК) випадків, що не регулюються цими Правилами, рішення приймається у відповідності з принципами правосуддя й справедливості.

4.    Правила є обов’язковими для виконання членами ДОФП.

5.    Колективні члени ДОФП несуть відповідальність за поведінку спортсменів, тренерів, фахівців та офіційних осіб, які входять до складу їх делегацій (команд), за умов, що ці особи є членами регіональних осередків ДОФП.

6.    Випадки недотримання вимог та положень регламентів розглядаються юридичними органами ДОФП, які можуть застосовувати дисциплінарні та фінансові санкції. Дисциплінарні та фінансові санкції можуть застосовуватись одночасно.

7.    Рішення дисциплінарних органів колективних членів ДОФП може бути оскаржене зацікавленою стороною в ДК не пізніше 10 діб з моменту його отримання.

8.    У разі незгоди зацікавленої сторони з прийнятим рішенням ДК воно може бути оскаржене зацікавленою стороною в Раді ДОФП не пізніше 10 діб з моменту його отримання.

9.    Рішення, що оскаржується в ДК може бути підтверджене, змінене або відмінене.

10.          Рішення, прийняте Радою ДОФП, є остаточним і обов’язковим для всіх зацікавлених сторін.

11.          Члени ДОФП зобов’язані виконувати рішення юридичних органів ДОФП.

12.          Невиконання або несвоєчасне виконання членами ДОФП рішень ДК є грубим порушенням Статуту ДОФП, і до порушників можуть бути застосовані відповідні санкції.

Розділ 2. Санкції та дисциплінарні міри.

Стаття 1. Відповідальність регіональних осередків пауерліфтингу ДОФП.

За невиконання Статутних та регламентних норм до колективних (регіональних організацій пауерліфтингу) та індивідуальних членів ДОФП можуть бути застосовані наступні санкції:

1.    попередження;

2.    суворе попередження;

3.    обов’язковий грошовий внесок до 200 у.о.

Стаття 2. Відповідальність колективних членів (клубів, ДЮСШ).

1.    Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до колективних членів.

1.1.                   Провокаційні дії спортсменів, офіційних осіб колективних членів, що викликали безладдя на місці змагань або прилеглій території.

1.2.                   Неетична, некоректна, неспортивна поведінка спортсмена, керівників команди та інших посадових і офіційних осіб команди (клубу) до, під час та після змагань.

1.3.                   Невиконання вимог Положення про уповноваженого ДОФП.

1.4.                   Незабезпечення громадського порядку та безпеки на місці змагань або прилеглій до нього території до, під час та після змагань.

1.5.                   Невиконання умов та вимог, що пред’являються до місця проведення змагань та змагальному обладнанню.

1.6.                   Ухилення від сплати компенсації за підготовку спортсменів.

1.7.                   Проведення змагань з порушенням норм спортивної етики.

1.8.                   Порушення вимог, регламентів та Положень ДОФП або рішень керівних органів ДОФП.

1.9.                   Незабезпечення участі спортсменів у планових заходах збірних команд Дніпропетровської області та України.

1.10.              Порушення термінів перерахування членських, заявочних та інших обов’язкових внесків.

1.11.              Порушення встановлених термінів попередньої заявки команд для участі в змаганнях.

1.12.              Участь спортсменів членів ДОФП у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях альтернативних федерацій.

1.13.              Ухилення від розрахунків за трансферними зобов’язаннями перед вітчизняними та зарубіжними клубами.

1.14.              Невиконання умов контрактів з спортсменами, тренерами, лікарями, масажистами, адміністраторами, та іншими фахівцями.

1.15.              Невиконання рішень юридичних органів ДОФП.

2.    Санкції, що застосовуються до клубів (команд):

2.1.                   Попередження;

2.2.                   Суворе попередження;

2.3.                   Анулювання результатів змагань;

2.4.                   Позбавлення залікових очок;

2.5.                   Дискваліфікація міста або місця (спортивної чи іншої споруди) проведення змагань.

2.6.                   Обов’язковий грошовий внесок за кожну дискваліфікацію спортсменів, що становить:

а) перший випадок протягом року – 20 у.о.;

б) другий раз протягом року – 40 у.о.;

в) третій раз протягом року – 60 у.о.

2.7.                   Виключення зі складу учасників команд.

 

Стаття 3. Відповідальність офіційних осіб колективних членів ДОФП.

1.    Порушення, за які застосовуються санкції та дисциплінарні міри до офіційних осіб ДОФП, регіональних організацій ДОФП, клубів (команд).

1.1.                   Грубий вислів, або некоректне звинувачення на адресу ДОФП, регіональних організацій ДОФП, клубів (команд) та їх офіційних представників.

1.2.                   Неетична, некоректна поведінка до, під час та після змагань.

1.3.                   Неетичні випади на адресу організаторів змагань та суддівського корпусу.

1.4.                   Порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені регламентом.

1.5.                   Невиконання вимог регламентів щодо оформлення документації з проведення змагань.

1.6.                   Ухилення від виконання рішень і постанов ДОФП, регіональних організацій пауерліфтингу.

1.7.                   Розірвання контракту зі спортсменом, тренером та іншими фахівцями в односторонньому порядку без поважних причин.

1.8.                   Незабезпечення участі спортсменів у запланованих ДОФП заходах збірних команд Дніпропетровської області.

1.9.                   Невиконання вимог Статуту та регламентів ДОФП, регіональних організацій ДОФП.

1.10.              Невиконання вимог положення про уповноваженого ДОФП.

1.11.              Невиконання умов контрактних зобов’язань перед спортсменами, тренерами та іншими фахівцями.

1.12.              Примушення або причетність до вживання спортсменів до заборонених препаратів (допінгу).

2.    Санкції, що застосовуються до офіційних осіб регіональних осередків ДОФП, клубів (команд).

2.1.                   попередження;

2.2.                   суворе попередження;

2.3.                   дискваліфікація, відсторонення або усунення від виконання службових обов’язків на певний період часу;

2.4.                   обов’язковий грошовий внесок до 400 у.е.

Стаття 4. Відповідальність спортсменів.

1.    Дискваліфікація може бути застосована в наступних випадках:

1.1.                   Образливі, або нецензурні вислови або жести на адресу партнера, суперника, судді, інших офіційних осіб, глядачів – до одного року.

1.2.                   Відмова повернутися до клубу, з яким укладений діючий контракт після прийняття відповідного рішення юридичним органом – до 6 місяців.

1.3.                   Погрози або спроба фізичного впливу на суддів, інших офіційних осіб – до 24 місяців.

1.4.                   Вживання заборонених речовин (допінгу):

а)спортсмени, біопроби яких мають позитивний результат на обласних і всеукраїнських змаганнях від 3 до 24 місяців (в залежності від виявлених препаратів).

б) ухилення від здачі біопроби перед всеукраїнським стартом – до 24 місяців.

в) в повторному випадку – довічно;

1.5.                   Участь спортсмена члена ДОФП у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях альтернативних федерацій.

1.6.                   Спортсмен, який претендує на місце в складі збірної команди зобов’язаний здати біопробу для антидопінгового тестування.

Стаття 5. Відповідальність суддів.

Санкції та дисциплінарні міри до суддів застосовуються згідно дисциплінарних правил Колегії суддів ДОФП, затверджених Радою ДОФП.

Розділ 3. Заключні положення.

1.          Питання, щодо застосування санкцій та дисциплінарних мір, непередбаченими цим Положенням розглядається юридичними органами в кожному конкретному випадку, керуючись принципами законності та справедливості.

2.          ДК має право надавати офіційне роз’яснення щодо тлумачення Положення, а також питань пов’язаних із застосуванням санкцій та дисциплінарних мір.

3.          Члени ДОФП мають право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до даного Положення.

4.          Положення ДК затверджує Рада ДОФП.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *